ECCAR-motion i fullmäktige

Fru ordförande, presidium, fullmäktige och åhörare.

Vänsterpartiet har i denna motion till KF hemställt att Luleå kommun ska ansluta sig till Nätverket ECCAR, samt att Luleå kommun tar fram en handlingsplan för kommunens arbete mot rasism och diskriminering utifrån ECCARs 10-punktsprogram.

Vi vet att det finns en stor majoritet bland Luleåborna, som är med oss i vår förhoppning om att Luleå får en än starkare antirasistisk profil. Det har vid flera tillfällen visat sig vara så, då Luleåborna slutit upp i solidaritet i tanke och handling.

I grunden utgår vi från att dessa tankar finns även i fullmäktige och vi trodde faktiskt att den här motionen skulle vara en självklarhet att få bifall till. Vi är och vill ju vara i framkant när det gäller integration och då känns det självklart att vi också är på tårna när det gäller antirasism.

Integration handlar om den process där invandrare, nya svenskar, får del av samhället, blir en del av samhället och därtill också svenska medborgare.

Rasism har att göra med diskriminering baserat på exempelvis hudfärg, härstamning, religion. Rasism utövas av majoritetsbefolkningen mot en minoritet.

Jag tänker att vi behöver fortsätta arbeta med integration på ett bra sätt. Samtidigt acceptera och synliggöra att vi inte är befriade från rasism och att det är politiskt viktigt att ta ställning mot.

Från vänsterpartiet är vi beredda på att vara en del i det arbete, som vi yrkar på ska genomföras i och med ett deltagande i ECCAR. Jag vill därför yrka bifall till motionen.

För den som inte känner till det så är ECCAR förkortningen av European coalition of cities against racism.

I Sverige samordnar SKL ett nationellt Nätverk och inom detta nätverk åtar sig medlemskommunerna att ta fram ett 10-punktsprogram mot rasism och diskriminering. Det har visat sig vara ett bra, kreativt och nyttigt nätverk att vara med i, menar bland annat den tjänstkvinna från vår grannkommun Piteå, som jag varit i kontakt med. Piteå har deltagit i nästan fem år i ECCAR.

SKLs samordning har hittills varit kostnadsfritt och deltagande representanter från de dryga 30 deltagande kommunerna har enbart haft självkostnader för den faktiskt deltagande individ, som närvarat vid de 3-4 nätverksträffarna som ordnas årligen. Där erfarenhetsutbyte sker och omvärldsanalyser kontinuerligt görs. Förvisso har intresset ökat för deltagande från kommunerna, så på sikt kan det möjligen bli tal om en liten avgift enligt En nätverkstjänstperson på SKL.

Är detta för smalt? Är detta för dyrt? Det är två skäl som anförts i svaret, som har ett i stort sett uteslutande tjänstemannaperspektiv.

Nä vi tycker inte det. Vi tror att det är en absolut framgångsfaktor för ett växande, välkomnande Luleå, som till påtaglig del kommer att bestå av människor med annan hudfärg, etniskt och kulturellt ursprung.

Ett bra integrationsarbetet görs i samspel mellan berörda, som är en del av det. Ett antirasistiskt arbete likaså. Rasism å sin sida, växer fram och gror på ett helt annat sätt. Det behöver vi arbeta mot. Kontinuerligt.

Kostnaden då? Det har ju i svaret, påtalats att resurser saknas. Det kan vi inte hålla med om. Det är en prioritering man gör och i detta fall en högst politisk sådan. Självkostnadspris för detta viktiga nätverksdeltagande.
Det har Luleå råd med. Alternativet riskerar att bli för dyrt.

Läs gärna en debattartikel på ämnet http://www.kuriren.nu/opinion/vansterpartiet-vill-garna-natverka-nm4531088.aspx

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s