Atomkraft – nej tack!

Snabbinterpellationsdebatt i dagens kommunfullmäktige:

Vi i Vänsterpartiet har ställt frågor till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande avseende planerat slutförvar av utbränt kärnbränsle i Pyhäjoki i Finland.

Frågorna:
1. Hur ser ni på att ett slutförvar av atomsopor kan komma att lokaliseras i Pyhäjoki?

2. Kommer ni att ta initiativ till att Luleå kommun yttrar sig över planerna på slutförvar av atomsopor i Pyhäjoki?

Svar enligt nedan.
1. Det är inte Luleå kommuns uppdrag att ha synpunkter på andra länders energipolitik och deras planering för denna. Det är en fråga för Finlands medborgare och deras myndigheter. I den mån Sverige ska framföra synpunkter sköts detta av statliga myndigheter som har i uppdrag att föra dialog med andra länders myndigheter i de fall det är aktuellt.

2. Nej.

Niklas Nordström (S) vice ordförande Kommunstyrelsen
—-

Kommentar på detta, som jag anförde från V:

Jag får som brukligt är tacka för svaret.

Jag vill kommentera det lite. Jag börjar bakifrån och konstaterar att på frågan om kommunalråden avser ta initiativ för att avge ett yttrande över slutförvar av utbränt kärnbränsle är svaret, Nej!

Det må vara kort, koncist och förvisso tydligt, men det känns lite sorgligt, oengagerat och frånvänt sin samtid. Av framförallt två huvudanledningar.

Den första är att många människor i vår kommun är engagerade i frågan och oroliga över dels kärnkraftsverksamheten i Pyhäjoki, men också över frågan om slutförvaring av kärnavfallet.

Oavsett om den orolige Lulebon är en av de egna väljarna eller inte, så bör denna oro tas på allvar. Som kommunalråd tycker jag att ni är ansvarig för alla invånare i Luleå. Inte bara för ja-sägarna.

I interpellationssvaret avfärdas möjligheten att ha synpunkter på miljöeffekterna detta får i Pyhäjoki, med den något missvisande uppfattningen om att det inte är Luleå kommuns uppdrag att ha synpunkter i sakområdet.

Esbokonventionen som tillkom 1991, är en miljöskyddskonvention för Europa, Kanada & USA. Konventionen handlar om samarbete för att förebygga gränsöverskridande miljöeffekter.

Här regleras också vilka krav som gäller för att informera grannländer och allmänheten om planerade verksamheter som påverkar närliggande områden och kan orsaka miljöeffekter.

I konventionen tas också upp att Möjlighet också ska finnas för organisationer och medborgare att delta i denna dialog.

Det var alltså i enlighet med Esbokonvention som ett 15-tal svenska kommuner kring Bottenviken yttrade sig härom året och avstyrkte byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki på finska sidan av Bottenviken.

Undantaget var Luleå kommun som endast yttrade att kommunen saknade kompetens i frågan om kärnkraft, men att man allmänt känner en viss oro. Här ville vi och några andra partier vara tydligare, som ni säkert minns.

I enlighet med samma Esbokonvention har Luleå kommun också rätt att yttra sig över ett planerat förvar av atomsopor. Ett avfall som kommer att vara radioaktivt och farligt för människan, miljön och allt levande i cirka 100 000 år.

Utbränt uran har en halveringstid på ca 20 000 år och man brukar räkna med att det krävs 5 stycken halveringstider (=100 000 år) innan avfallet är ofarligt. På vägen dit passerar vi tiden för när alla av oss härinne slutat andas. Frågan är varför vi inte ska ta ett framtida miljöarvsansvar för kommande liv på jorden.

Vårt partis uppfattning är att Luleå kommun otvivelaktigt, har yttranderätt i frågan. Det är helt upp till oss själva ifall vi också vill nyttja den rätten.Vi hade önskat att engagemanget funnits för det i kommunledningen.

Vår förhoppning får i alla fall stå till kommunledningen i Pyhäjoki och inte vår egen.

Eftersom det i fallet med atomsoporna i Pyhäjoki verkar lösa sig ändå. Pyhäjoki kommun i Finland har redan yttrat sig och alldeles nyligen sagt nej till förvar av atomsopor inom kommunen.

Tack vare att kommunen enligt finsk lag har vetorätt i frågan. Så kommer slutförvaret förhoppningsvis inte till stånd.

Jag stannar där. Tack för ordet.

Det kan tilläggas att det under debattens gång kom fram att det verkliga skälet till att kommunalråden inte avsåg att ta några initiativ är att de inte vill.  De är för kärnkraft.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s