Framtidens skola och (v)årt ställningstagande!

Pressmeddelande angående ”Framtidens skola” inför beslut i BUN 16-02-22 , KS 16-03-14 och Kommunfullmäktige 16-04-04
Vänsterpartiet har  studerat  slutrapporten, remissvaren och de många synpunkter som medborgare lämnat via direkt kontakt med oss. Detta är de förslag som Vänsterpartiet kommer att yrka på i BUN och KF i vår, gällande beslut kopplat och relaterat till Framtidens skola i Luleå. I övrigt är vi öppna för diskussioner kring de olika förslag som läggs fram i utredningen.Vänsterpartiets förslag i frågan

– vi föreslår att byaskolorna i Klöverträsk och Vitå ska vara kvar.

– vi föreslår att skolan i  Svartöstan blir kvar. När Tallkronanskolan finns på plats kan en ny prövning göras om vilka skolor som behövs i Örnäsets upptagningsområdet.

– vi är positiva till de föreslagna nybyggnationerna av skolor  på Bergnäset för elever från Hedskolan och Mandaskolan samt en ny skola i Gammelstad för eleverna från Stadsöskolan, Mariebergsskolan och Öhemsskolan.

– vi yrkar på att inga förändringar skall göras i Sunderbyn utifrån det nuvarande underlaget och att BUF skall utreda förslaget att bygga om Kläppenskolan och Hemängsskolan till kombiskolor med plats för förskola och F-6-skolor.

– vi anser att skolan i kyrkbyn är en del av världsarvet och ska behållas som en del av en levande kyrkstadstradition.

-vi vill behålla Kråkbergsskolan som en 7-9-skola i Sunderbyn.

– Det akuta problemet för skolan i hela Luleå kommun är lärarbristen. I slutrapporten finner vi inga svar på detta. Vi föreslår därför att det snarast tillsätts en utredning för att ta fram förslag på hur vi åtgärdar dessa akuta  problem samt säkerställer den framtida personalförsörjningen.

Vi menar att ett stort resurstillskott är en förutsättning för att klara en bra framtida skola i Luleå. Vi menar att resurstillskottet behöver vara minst 30 miljoner på årsbasis, det vill säga ungefär den summa som barn- och utbildningsnämnden begärde men fick avslag på inför budgetåret 2016. Bland annat förskolan har drabbats hårt av de uteblivna resursförstärkningarna under 2016.

Utöver detta krävs även extra resurser för att säkerställa att de nyanlända barnen i Luleå får en bra skolgång. Detta är en framtidsinvestering för en bra integration och ett steg på vägen mot 10000 fler lulebor. För år 2016 täcks kostnadsökningen till allra största delen av statliga medel. Barn- och utbildningsförvaltningen bör skyndsamt få i uppdrag att ta reda på hur stora resursförstärkningar som behövs från 2017 och framåt för detta ändamål.

Ovanstående beslutades vid vårt möte den 10 februari 2016.

Vid frågor ring gärna våra skolpolitiker Monica Carlsson telefon  070-517 8056 eller Joel Nordström telefon 070-302 3880, som varit ansvarig för att bereda denna fråga till våra möten i denna fråga.

 

Med vänlig hälsning

Nina Berggård, gruppledare för Vänsterpartiet, Luleå kommun

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s