Vi vill ha svar!

Turerna i ”Lulebo-affären” blir mer och mer oklar ju fler dagar som går. I maj ställde vi en interpellation i fullmäktige till ordförande i Kommunföretag tillika kommunalrådet Yvonne Stålnacke. Svaret vi fick var jämförbart med ”Goddag yxskaft!” En vanlig metod för att undanhålla oppositionen information. Under fullmäktige mötet i juni uteblev fortsatt svar på frågor vi ställde tillika gjorde Lulebos ordförande, vilket ju inte förenklade saken att fö svar på hur man går vidare med utförsäljningen via Lulebosstyrelse (detta har vi överklagat, då beslutet ju ska fattas av fullmäktige) Nu har vi tröttnat på obesvarade oklarheter och de nästan oegentligheter som verkar pågå i denna ”affär”. Nu får revisorerna ta tag i detta. Bertil Bartholdson och jag har lämnat in följande skrivelse till dem:

Revisorerna bör granska Lulebo-affären
Turerna kring Lulebos fastighetsförsäljning liknar inget annat  vi varit med om under vår tid i kommunalpolitiken.
Det här är det största enskilda affären i Luleå kommuns historia, en utförsäljning som beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor (1800 miljoner). Om en sådan affär genomförs oskickligt kan det kosta skattebetalarna stora pengar. Om prislappen hamnar exempelvis 5 procent för lågt så innebär det en förlust för skattebetalarna på närmare hundra miljoner kronor.
Vi som sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Samtidigt så har vi ingen information från bolagsstyrelse eller koncernstyrelse om vad som händer just nu. Vi har enbart medias rapportering vilket inte ger någon rimlig möjlighet att uppfylla en uppsiktsplikt.
Enligt media så har det under processens gång också förekommit ett flertal möten som inte blivit protokollförda. En dokumentation är av yttersta vikt om ansvar ska kunna utkrävas i efterhand för olika skeenden.
Med tanke på den här affärens storlek vill vi att kommunens revisorer granskar hela förloppet av den här affären från det att första initiativet togs i kommunledningen fram till sista genomförandet. Några frågor som särskilt bör granskas är:
Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa en ekonomiskt ansvarfull förvaltning av våra gemensamma tillgångar i Lulebo, att man i varje skede arbetar för kommunens och bolagets bästa?
Har arbets- och ansvarsfördelning mellan bolagsstyrelse, koncernstyrelse och den politiska ledningen (kommunstyrelse och kommunfullmäktige) skett på ett sätt som varit till gagn för kommunen och därmed för medborgarna? Har mandat/rollfördelning mellan ägare, styrelse och VD varit i enlighet med dels aktiebolagslagen, dels styrelsen i Lulebos arbetsordning samt VD:s instruktion?
Har anlitandet av konsulter och mäklartjänster gått korrekt till?
Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att någon part (exempelvis en tilltänkt köpare) otillbörligt gynnas i samband med försäljning? Exempelvis via personkontakter, arrangerad förtur eller annan favorisering?
Hur har hela processen dokumenterats, hur ser dokumentationen ut och finns det delar i processen som inte är dokumenterade?
Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa att kommunstyrelse och kommunfullmäktige kan fullgöra sin uppsiktsplikt över Lulebo?
Nina Berggård
Bertil Bartholdson
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s