Vi vill värna allmännyttan!

I Luleå kommunfullmäktige är det snart dags för diskussion om Lulebo Och allmännyttan. Här är mitt huvudanförande vid sammanträdet (15/6 2015):

För många år sedan, var jag heltidsstudent och småbarnsmamma. Livet hade kunnat vara helt okej och gå sin gilla gång, men så var det inte. Jag och barnens far hade bestämt oss för att gå skilda vägar.

Jag var 26 år gammal och skulle försörja mig och mina barn på studiemedlet från CSN. I det läget var jag som ung, småbarnsmamma utan en färdig utbildning rätt så utelämnad, då det gällde att finna en bostad.

Jag var utan något egentligt sparkapital på banken, inga släktingar att låna av och inte ville någon bank låna mig till bostadsköp heller. I det läget gjorde jag som alla andra ”utan ekonomiska muskler” måste göra, jag vände mig till allmännyttan.

Via allmännyttan och Lulebo fick jag möjlighet att hyra en bostad. Jag var enormt tacksam, något i livets dåvarande kaos blev det i alla fall ordning på. Jag fick möjlighet till ett hem för mig och tjejerna.

Den möjligheten, en hyresrätt, vill jag och Vänsterpartiet ska fortsätta finnas och gärna också förstärkas. Vi tror på allmännyttan.

Vänsterpartiet vill ha en stark, stabil och trygg allmännytta för att tillgodose en av de mest grundläggande rättigheter som vi kan ge medborgarna. En bra bostad till rimlig kostnad.

Oavsett vilken social, etnisk eller ekonomisk bakgrund hen har. Oavsett om man är en ungdom som inte hunnit få en helt stabil inkomst, men som brinner av längtan av att få flytta hemifrån och börja leva sitt vuxenliv fullt ut.

Oberoende om du kommer från ett annat land och behöver starta om. Oavsett om du passerat pensionsålder med en ganska låg pension. Också om du är på väg att bryta upp ur en relation för att bli ensamfamiljeförsörjare.

Till och med även om du har schysst ekonomi och fått jobb i Luleå och vill testa Luleå, utan att måsta köpa ett permanent boende. Faktiskt också om du helt enkelt inte är sugen på att göra någon så kallad ”bostadskarriär”. Eller om du helt enkelt vill stödja den solidariska tanke som följer med allmännyttan.

För den handlar i mycket om solidaritet. Frågan om allas möjligheter till ett gott boende.

Vänsterpartiets bedömning är att ett bifall till detta ärende motverkar Luleå kommuns och vårt helägda bolags möjlighet att bedriva de bostadssociala ambitioner som vi gemensamt uttryckt i Lulebos ägaride.

I dessa står det tydligt att Lulebo ska bedriva en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar verksamhet. Möjligheter som inskränks kraftigt med en så försvagad allmännytta som ett bifall till detta beslut skulle innebära.

Vi är i grunden emot att försvaga allmännyttan överhuvudtaget. Vi tror att det går att börja i en annan ände. Ta fram planerar som möjliggör både Lulebos och andra företags möjligheter att snabbt få spaden i jorden.

Vi tror att ägardirektiven ska ändras så att större krav på byggande av nya bostäder ställs, än som nu föreslås. Det motsatta. Vi tror att de direktiv och de ekonomiska möjligheter som kommer från regeringshåll ska tas på allvar. Det är några saker som vi tror skulle stimulera byggandet också i Luleå.

Även om i grunden är emot att sälja ut allmännyttan, så tycker vi att beslut ska fattas med ett bra beslutsunderlag. I detta eller jag ska likaväl säga dessa ärenden, sådär underlaget dåligt. Oklart, tillrättalagt för att fylla syftet från de som helt enkelt har önskan om att privatisera bostadsmarknaden. Vi vill inte privatisera.

Vi tycker dock att vi är skyldiga väljarna att ge ärenden så lång tid i den politiska processen, att ett bra underlag. Det finns som jag sa inte här.

För Vänsterpartigruppens räkning vill jag yrka följande:
I första hand yrkar vi återremiss i enlighet med Miljöpartiet. De skulle förhoppningsvis möjliggöra att många frågetecken rätades ut.

I andra hand yrkar jag bifall till Vänsterpartiets förslag som lämnades i vid Kommunstyrelsen den 1 juni.

I sista hand yrkar jag avslag på ärendet i sin helhet.

Den här frågan har en kraftig ideologisk aspekt. Vi går från gemenskapstankar och solidaritet. Till högerpolitiska privatiseringar.

I den händelse att det visar sig att detta beslut ser ut att gå igenom. Detta olyckliga och obegripliga förslag, då kommer det att bli föremål för votering. Väljarna bör få var och en av fullmäktigeledamöternas röst svart på vitt. Det här är en stor fråga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s