Vi lägger en budget för säkrad välfärd!

Här finns mitt huvudanförande att läsa från udgetfullmäktige den 26 november:

Fru ordförande! Fullmäktige, åhörare och alla lyssnare runt om i Luleå!

Vänsterpartiet gick tillval hösten 2010 på en politik med betoning på socialism, feminism och möjlighet till goda ekologiska val för alla människor som bor i Luleå.
Under mandatperioden har vi konsekvent för den politiken.

Vi har debatterat, motionerat och vid varje budgetfullmäktige lagt förslag i den riktningen. Det fortsätter vi med i 

Vårt alternativ till Strategisk plan och budget 2014-2016 avser vår kommunala ekonomi i Luleå, men det går inte att bortse från hur kommunen påverkas av rikspolitiken, som gynnar rika och missgynnar de med mindre medel. Allt i syfte att underminera solidaritet och välfärd inom, inte minst, skolan och det sociala området.

Vänsterpartiet vill på kommunal nivå motverka de ökade klassklyftor som sanktioneras från regeringen. Vi vill vara aktiva i värnandet av vår gemensamma, kommunala välfärd och föreslår därför inga som helst alternativa driftsformer än våra gemensamma, offentligt styrda och drivna verksamheter. Vi har nämligen inget intresse av riskkapitalsrepresentanter ska komma och leka affär med våra med våra skolor, äldreboenden eller göra profit på andra grundläggande behov som Luleås invånare har av välfärd.

Grunden för vårt alternativa förslag till budget och plan är att alla invånare i Luleå kommun, ska erbjudas möjlighet till ett bra liv. En förutsättning för detta är en ansvarsfull hantering av gemensamma medel för såväl, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vänsterpartiet ser i stort positivt på förslaget som nu föreligger från ekonomikontorets beredning eller som vi också kan säga, från majoriteten.

Förslaget kan dock justeras för att bli bättre och möta de behov och utvecklingsområden som vi vill lyfta för den kommande planperioden samt ge nya förutsättningar för ett mer solidariskt, jämställt, hållbart och jämlikt Luleå.

Vi vill tillmötesgå det behov av personal som behövs för att driva en kvalitativ service till våra brukare, patienter, barn och elever och erbjuda en god arbetsmiljö och kompetens-utveckling för våra anställda. För att möjliggöra detta behövs en större grundbemanning utöver den ordinarie personal som finns nu. Detta föreslår vi i vårt alternativ.

Vi vill därutöver satsa på några frågor som har stor betydelse för den enskilde, oavsett om man är elev, brukare, förälder, funktionshindrad äldre eller anhörig i Luleå.

En del i den politiska styrningen av gemensamma medel anser vi kan nyttjas för att satsa på folkhälsa. Skapa större rörelseutrymme för den enskilda människan. För att stärka den enskilde, men också för att bygga människors självförtroende, öka deras möjlighet till god hälsa. Vi vill återigen lyfta frågan om feministiskt självförsvar som en tydlig folkhälsoåtgärd och vi kommer på sikt att lyfta denna fråga tillsammans med ökat jämställdhetsarbete i alla delar av våra skolor.

En annan del av hållbarhet som vi lyfter i vårt alternativ är den grundläggande synen på att vi alla som individer kan vara del i det större kollektivet för att skapa ekologisk ökad hållbarhet, en bättre miljö och också möjligheter till bättre hälsa genom att göra rätta gröna val och nyttja andra sätt att färdas med än att ta bilen.

Vänsterpartiet är övertygande om att alla boende i Luleå är intresserade av att ta del av ett brett kulturutbud och ett meningsfullt friluftsliv och ja, vi Vänsterpartiet tycker att de ska få ha det. Vi tror det behövs för god livskvalitet. Vi vill därför inte göra nedskärningar i majoritetens lagda förslag. Våra huvudprioriteringar är dock och kommer alltid vara att säkra en god välfärd för alla människor i Luleå.

Vi ser därför följande finansiering av vårt förslag:

För det första året i den kommande planperioden finansierar vi våra alternativa äskanden genom att nyttja resultatutjämningsreserven. Det andra året vill vi göra ett större uttag från vinsterna inom Luleå Kommunföretag AB, än det som föreslagits från ekonomikontoret. Inför det tredje året är vi öppna för att kunna finansiera vårt alternativ genom att höja kommunalskatten.

Vi är naturligtvis angelägna om att inte någon överuttaxering skall göras, så varför vill vi då göra det?

Jo, för att vi i Vänsterpartiet vill agera realistiskt, nödvändigt, solidariskt och ansvarsfullt. Vi vill styra ekonomin mot ökad jämställd och rättvisare fördelning. Vi lägger därför förslag om just hållbara, jämlika och jämställda prioriteringar av de nästan fyra miljarder kronor, som vi i dag ska besluta om.

Med detta så vill jag önska oss alla en bra debatt och hoppas på klokt beslut. för min del anser jag att det klokaste vore att bifalla Vänsterpartiets förslag, vilket jag också härmed gör.
Nina Berggård, gruppledare
……….
Detta huvudanförande kortades något. Det blir vanligtvis nödvändigt så, då fem minuter försvinner så fort, men det är inte bra att tala för hastigt i talarstolen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s