Lite funderingar kring ett pågående kommunalt ärende.

Angående Lulebos förslag till förtursregler.

Under dagens Arbets- och personaluskott i Luleå kommun behandlades Lulebos ”Förslag till ändring av förtursregler, ärende 110 på agendan.

Vänsterpartiet kan initialt ställa sig bakom förslag på återremiss, som det beslutades om under sammanträdet. I grunden yrkar dock Vänsterpartiet yrkar till Lulebos förslag. Vi vill att vid händelse av separation, där gemensamma minderåriga barn finns i familjen, skall detta även fortsättningsvis vara en av förtursgrunderna vid tilldelning av bostad från det helägda kommunala bostadsbolaget. Den så kallade allmännyttan.

Vi gör det framförallt utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Vi tycker även att förändringen skulle medföra att det sociala ansvaret som finns hos ett allmännyttigt bostadsbolag kraftigt försämras. Ett allmännyttigt bolag ska kunna fungera som ett socialt verktyg i ett helägt kommunalt sammanhang.  Det ska inte fungera som vilket privat fastighetsbolag som helst.

Vi vet att det på många sätt är ett faktum att kvinnor vid en situation hamnar i mindre fördelaktigt läge. Detta bla då kvinnors inkomst generellt är lägre och möjligheten till alternativt införskaffande av bostad är sämre. I de flesta fall är det inte kvinnan som har möjlighet att bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden av den anledningen.

Vi känner också en stor oro över att många kvinnor (och deras barn) som lever i destruktiva relationer inte får något alternativ till boende och nystart i livet.

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv är situationen även kopplad till människors möjlighet, oavsett kön, möjlighet att med egna ekonomiska resurser helt sonika gå i väg till mäklare och bank för att köpa en bostad. Situationen med en osäker arbetsmarknad för så väl yngre som något äldre förstärker denna problematik också i ändelse av separation.

Slutligen vill vi påtala att ett skäl till att Lulebo lyder under ett så pass skarpt ägandedirektiv avseende procentenhet av totalt hyresbestånd i Luleå är en stor orsak till denna problembild.

Vänsterpartiet anser att allmännyttans del av hyresbestånden ska vara större. Det är givetvis så att en större andel av hyresbeståndet innebär fler lägenheter att fördela både i den kötidsreglerade bostadskön såväl som bland de bostäder som fördelas via förturskön.

Vi noterar att då området Hägern nu övergår till bostadsrätter, så tvingas det allmännyttiga bolaget till ytterligare  minskning av hyresbeståndet. Det kommer att försämra möjligheterna till en mer jämställd och jämlik bostadsfördelning i Luleå. Detta innebär att de sociala aspekterna på bostadsfördelning nästintill tillintetgörs.

Detta borde inte vara styrande för den bostadspolitik och de förtursregler som ska gälla i kommunen.

Nina Berggård (V)
Gruppledare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s