Fortiter in re, suaviter in modo – Stark i sak, lugn i sinne.

Läste en krönika med en rätt klockren tolkning av sammanträdets skeende. ”Den arge Petersen” var visst rubriken.

Den handlar om det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Luleå. Vänsterpartiet hade inlämnat en snabbinterpellation angående de många signaler vi fått om vikariesituationen i kommunen.

Vi tog tag i frågan och på det stora hela följde debatten sakligt och i god ton. Vi fick inga större svar eller lösningar från majoritetspartiet eller Barn- och utbildningsnämndens ordförande. Det var okej!. Vi har förståelse för frågans komplexitet och att den inte löses enkelt.

Vi fick dock ett respektfullt svar och ett gott bemötande, vilket även inrymde förståelse och erkännande för att vikariesituationen behöver beaktas på allvar. När första ”rundan” passerat följde en saklig debatt, som också hölls i god anda. De flesta debattörerna lyft frågan lugnt och sakligt och givetvis framkom att det inte enbart är vi från Vänsterpartiet som fått signalerna om den svåra vikariesituationen i hela den aktuella förvaltningens ansvarsområde.

Debatten dock mycket plötsligt en annan vändning, vilket tidningskrönikören noterade. Vi som var på mötet kan bekräfta att så skedde. Kommunalrådet går upp och domderar och visar prov på härskarmetodiksnyttjande, som vi förvisso sett förr, men inte så extremt tydligt. Det var uppenbart tydligt hur kommunalrådet är den förste som tar orden ”skolan är dålig, skolan svartmålas” i sin mun. Ingen annan har lyft det tidigare.

Intressant i debatten är hur några från samma parti, som tidigare hållit ett sakligt och erkännande inlägg helt plötsligt svänger. Upp i talarstolen springs det och en lika tvärt tväromvänt anförande hålls. Jag blir lite fundersam om det handlar om att de anar repressalier som viner med partipiskan eller om det handlar om positionering inför kommande val.

Jag har lyssnat på kommunalrådets anförande och förstår mycket väl Thomas Olofsson, från Folkpartiet, då han säger att kommunalrådet talar så att man blir rädd. De var uppenbart så att några från majoritetspartiet blev rädda och vände kappan efter ”den härskandes” vind. Likväl förstår jag att om man är ny eller inte lika luttrad som kommunalrådet, så blir man rädd och drar sig för att gå upp i talarstolen om man får den där recensionssvadan efter sig.

Det är nog inte för inte, som mer än en från majoritetspartiet kom och kände att de måste be om ursäkt för det som skedde. De ska de inte behöva göra tycker jag. Det är bara tragiskt att en så pass van politiker tydliggör att han är så svag i sak att begreppet ”härska, krossa och söndra” synliggörs med påtaglig otrevlighet. Kanske en nödvändighet om känslan av osäkerhet finns och att erkänna den innebär en egen känsla av svaghet och dålig kunskap om verkligheten. Det heter ju ”stark i sak, lugn i sinne”, enligt gammalt latinskt ordspråk.

Mitt bland detta mycket tråkiga agerande så finns det ljuspunkter. Det är mångas som uppriktigt kontaktat oss för att tacka för att vi lyfter ett problem. De känner att det osynliggörande av deras arbetssituation och deras känsla av maktlöshet för att klara sitt arbete, klara måluppfyllelsen inom respektive skolform och naturligtvis även möta de krav på säkerhet som ska finnas, är över. Frågan är äntligen på det offentliga bordet och när den är det, så förstår så gott som alla att det är ett problem som måste respekteras, som måste mötas och som måste lösas.

I relationer, organisationer och grupper uppstår problem. De måste ses i sitt sammanhang, likväl som i en enskild händelse eller sakfråga. Om det inte görs om vi de inblandade, berörda elle beslutande ignorerar problemen, så leder det till en kris. Synliggörande leder det till förbättring och hållbarhet. Jag röstar för det senare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s